กำจัดขนถาวร

ลักษณะทางธรรมชาตินั้นชาวเอเชียจะมีลักษณะเส้นขนกลม ใหญ่และมีเม็ดสีปริมาณมากเมื่อเทียบกับชาวตะวันตก ซึ่งเส้นขนในบางตำแหน่ง หากเห็นชัดเจนอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจและเสียบุคลิกภาพได้ ดังเช่นที่รักแร้ หน้าแข้ง หนวด ใบหน้า ทำให้ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โกนขน ถอนขน การแวกซ์ขน เป็นต้น ดังนั้นการทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งสามารถแก้ปัญหาเส้นขนที่ไม่พึงปรารถนาได้อย่างตรงจุดที่สุด

 

Long pulse Nd Yag 1064 คือเลเซอร์ที่มีความยาวช่วงคลื่น 1064 นาโนเมตร ซึ่งมีความเฉพาะต่อเซลล์รากขน โดยเลเซอร์จะเข้าทำลายรากขน ส่งผลให้เส้นขนขึ้นน้อยลงและเส้นบางลงเรื่อยๆ จนเส้นขนหายไปอย่างถาวรในที่สุด

 

ขั้นตอนการรักษา

  1. ก่อนทำเลเซอร์จะทำการเล็มให้ขนมีความยาวประมาณ  1 มิลลิเมตร
  2. เป่าลมเย็นหรือประคบเย็นในตำแหน่งที่ทำเลเซอร์
  3. หลังทำผิวหนังรอบขนจะบวมแดงเล็กน้อย ประมาณ 1-2 ชั่วโมงอาการแดงจะหายไป

หมายเหตุ: เลเซอร์จะเข้าทำลายขนในเฉพาะในระยะที่ขนงอก (anagen phase) ซึ่งมีรากขนในการดึงดูดแสงเลเซอร์ ดังนั้นจึงต้องทำการรักษาซ้ำทุก 1-2 เดือน อย่างน้อย 5 ครั้งเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด  โดยในระหว่างการรักษาสามารถโกนขนได้ตามปกติ แต่ต้องหลีกเลี่ยงการดึงหรือถอนขน เพราะจะทำให้รากขนซึ่งเป็นจุดดึงดูดแสงเลเซอร์ถูกทำลายไป