ปลูกผม

การปลูกผม หรือศัลยกรรมปลูกผมคือการผ่าตัดย้ายรากผมที่แข็งแรงมาทดแทนผมที่หลุดร่วงไปแล้วจากสาเหตุต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจะมีปัญหามาจากพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า Androgenic alopecia ในผู้ขายเป็นสาเหตุหลักถึง 90% ส่วนในผู้หญิงเป็นสาเหตุหลักถึง 70% หลักการทั่วไปคือย้ายรากผมบริเวณท้ายทอยมาปลูกทดแทนในส่วนที่ต้องการ

สาเหตุที่เป็นพันธุกรรมนั้นคือเกิดจาก ยีน (gene) ที่ผิดปกติ อาจไม่มีประวัติในครอบครัวได้ถึง 20% ของเคส ซึ่งตัวคนไข้เองอาจจะไม่อยากเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรม อย่างไรก็ตามหากได้ตามประวัติไปถึงบรรพบุรุษ จะต้องพบมีคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันอย่างแน่นอน
ซึ่งเราสามารถแบ่งความรุนแรงของภาวะผมบางจากพันธุกรรมได้ตาม Norwood’s Classification ได้เป็น 7 ระดับความรุนแรงดังนี้

ในผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มเป็น เช่นในระดับที่ 1-2 สามารถรักษาได้โดยการทานยา หรือทายา แต่หากเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ระดับที่สามขึ้นไป เป็นข้อบ่งชี้ที่จะรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกผมได โดยการปลูกผมถาวรสามารถทำได้ ทั้งในผู้ป่วยที่มีปัญหาผมบางจากกรรมพันธุ์ สามารถปลูกแก้ปัญหารอยแผลเป็นบริเวณหนังศีรษะ หรือภาวะจากภูมิคุ้มกันอื่นๆที่ทำให้ผมร่วง

เหตุใดรากผมที่แข็งแรงกว่าจึงอยู่บริเวณท้ายทอย?

จากการศึกษาพบว่ารากผมบริเวณท้ายทอยและขมับสองข้าง หน่วยพันธุกรรมจะมีความแข็งแรงมากกว่ารากผมที่อยู่ตรงกลางหนังศีรษะ และมีความทนทานต่อความเครียดที่มากระทบต่อรากผม รวมทั้งไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายที่มากระตุ้นให้ร่วง ดังนั้น อายุขัยของเซลล์รากผมที่บริเวณท้ายทอยจึงยาวนานกว่าผมในส่วนอื่นๆ อาจเรียกได้ว่าคงทนตลอดชีวิต และเมื่อย้ายรากผมตรงบริเวณนี้ไปปลูกที่ตำแหน่งอื่นๆของร่างกาย ผมที่ขึ้นก็ยังคงคุณสมบัติเดียวกันนี้ไปตลอด เป็นที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าเป็นเช่นนั้นเนื่องจากการผ่าตัดปลูกถ่ายรากผมมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ก่อนสงครามโลก และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดในยุคแรกๆเมื่อติดตามการรักษาจนปัจจุบัน ผมที่ปลูกก็ยังอยู่ดีคงทน อาจมีการบางลงบ้างเพราะอายุที่มากขึ้นขนาดเส้นผมจะเล็กลงเล็กน้อย แต่ก็ยังมีปริมาณผมที่ปลูกอยู่มากเหมือนเช่นตอนที่ปลูกใหม่ๆ ภาวะศีรษะล้านจากพันธุกรรมจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างตายตัว พิจารณาจากภาพประกอบซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ศึกษาในประชากรทั่วไป โดย Dr. Norwood & Dr.Hamilton