พญ.มริญญา ผ่องผุดพันธ์ร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติในประเทศไทย ในงาน )ICAD 2016 (International Congress of Aesthetic Dermatology ในวันที่ 24 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

You are here: