เปิดหัวตา ทำให้ตาดูยาวขึ้น โตขึ้น ตาคมดูโฉบเฉี่ยว รายนี้เคยทำตา2ชั้นมาแล้ว หัวตามีชั้น2แฉก ปัญหานี้แก้ด้วยการเปิดหัวตาคะ เปิดหัวตาสามารถทำแยกกับการทำตา2ชั้นได้ ทำได้ แม้ทำตา2ชั้นมาแล้ว

You are here: