News

whyhairfall

13 Mar: 7 วิธีการรักษา และป้องกัน ผมร่วงและหนังศรีษะ

เลี่ยงการสระผมด้วยน้ำอุ่น เนื่องจากน้ำอุ่นจะทำให้หนังศีรษะแห้ง และลอกเป็นขุยได้ เลี่ยงการเกาแรง ๆ หรือใช้หวีซี่คมหวีบริเวณหนังศีรษะ ควรเลือกใช้แชมพูให้ถูกประเภทกับหนังศีรษะ เช่น ถ้าเราเป็นคนที่มีหนังศีรษะแห้ง เราควรเลือกแชมพูสำหรับหนังศีรษะแห้ง เพราะแชมพูสำหรับหนังศีรษะมันอาจจะเอาไขมันธรรมชาติของเราออกไปมากเกินไป แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีหนังศีรษะมัน แต่ใช้แชมพูสำหรับหนังศีรษะแห้ง ไขมันที่สะสมอยู่ก็จะเป็นอาหารของเชื้อรา ลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ที่ทำกับเส้นผม ควรสระผมให้สัมพันธ์กับลักษณะกิจกรรมที่ทำด้วย เช่น คนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง…