ภาวะผมร่วง ผมบาง

ผมร่วง/ผมบาง

ภาวะผมร่วง ผมบาง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่มโดยมีสาเหตุและการรักษาที่แตกต่างกัน

2 reasons for hair fall

1. ภาวะผมบางจากพันธุกรรม

พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง ในเพศชายมักเริ่มแสดงอาการผมบางเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยแต่ละคนจะมีแบบแผนของผมบาง ศีรษะล้านแตกต่างกันไป ในเพศหญิงมักเริ่มแสดงออกหลังวัยหมดประจำเดือน มีส่วนน้อยที่มีอาการเมื่ออายุย่างเข้า 20-30 ปี เซลล์รากผมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชาย Androgen

ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม ทำให้ขนาดเส้นผมที่งอกใหม่มีขนาดเล็กลง จนไม่สามารถปกปิดหนังศีรษะได้อีก หนังศีรษะของผู้มีผมบางศีรษะล้าน จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความมันบนหนังศีรษะเพิ่มชั้น และง่ายต่อการระคายเคืองจากสิ่งแวดล้อม หากปล่อยไว้นาน เส้นผมที่งอกใหม่จะมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นขนอ่อนและในระยะสุดท้ายจะดูเหมือนไม่มีเส้นผมเหลือบนหนังศีรษะ มองไม่เห็นรูขุมขนบนหนังศีรษะอีกต่อไป การรักษาเพื่อป้องกันการลุกลาม

พร้อมเสริมสร้างเส้นผมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะได้รับผลการรักษาที่ดีกว่าเมื่อเริ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรก โดยการรักษาภาวะผมร่วงพันธุกรรมจะมีทั้งการใช้ยาทากระตุ้นเซลล์รากผม การรับประทานยากระตุ้นเซลล์รากผม และการปลูกถ่ายเส้นผม

การปลูกถ่ายเส้นผมในปัจจุบัน

มีวิธีการหลักๆ 2 วิธี คือ

Follicular Unit Transplantation คืออะไร?

การผ่าตัดและการเจาะสกัดรากผม (Follicular Unit Extraction) ในความเป็นจริงนั้นแต่ละวิธี มีข้อดีและข้อด้อยต่างๆกัน ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการปลูกถ่ายเส้นผม

การผ่าตัด(Follicular Unit Transplantation) สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยส่วนใหญ่ ในช่วงชีวิตคนเรา สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมด้วยวิธีนี้ได้ถึง 5-6 ครั้ง หากมีสภาพหนังศีรษะยืดหยุ่นเพียงพอ สามารถสกัดเส้นผมจากหนังศีรษะได้จำนวนมาก และเมื่อทำการผ่าตัดอย่างพิถีพิถัน รอยแผลเป็นจะเป็นเพียงเส้นบางๆ และถูกปกปิดได้โดยเส้นผมข้างเคียง

Follicular unit transplation คือ
https://www.smoothhairtransplant.com/
Follicular unit extraction คือ
https://www.smoothhairtransplant.com/

Follicular Unit Extraction หรือ การเจาะสกัดรากผม คืออะไร?

หรือที่รู้จักกันในนาม “ปลูกผมไร้แผลเป็น” นั่นเอง วิธีนี้สามารถเจาะสกัดเอาเส้นผมทีละกอออกจากหนังศีรษะ โดยรอยเจาะจะกระจายอยู่บนหนังศีรษะ เมื่อเกิดการหายของแผล จะดูเสมือนไม่มีแผลเป็น เนื่องจากมีการหดของผิวหนังโดยรอบดึงเอาเส้นผมรอบๆเข้ามาปกปิด

ดังนั้นจึงไม่สามารถเจาะสกัดรากผมเรียงเส้นชิดเส้นได้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดแผลเป็นขนาดใหญ่ตามมาและจำเป็นต้องใช้บริเวณค่อนข้างกว้างในการเลือกเจาะเส้นผม ข้อดีคือไม่มีการเย็บแผล

สามารถสกัดเอารากผมจากร่างกายส่วนอื่นมาปลูกถ่ายบนหนังศีรษะ หรือในทางกลับกัน สามารถสกัดย้ายเส้นผมจากหนังศีรษะ มาปลูกถ่ายบนร่างกายส่วนอื่นๆได้ เช่น คิ้ว หนวด เครา เป็นต้น

2. ภาวะผมบาง ผมร่วงจากสาเหตุอื่นๆ

มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้ผมร่วง ผมบาง สาเหตุเหล่านี้ เมื่อแพทย์สืบค้นสาเหตุพบและให้การรักษา เส้นผมจะค่อยๆงอกกลับคืนมาดังเดิม สาเหตุข้างต้น ได้แก่ การเจ็บป่วยเฉียบพลัน ภาวะขาดสารอาหาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคทางจิตบางประเภท รวมถึงโรคผิวหนังบางประเภท เช่น เชื้อราบนหนังศีรษะ และโรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

BOOK AN APPOINTMENT

    REVIEWS BEFORE/AFTER