News

02 Apr: ฝ้ามีกี่แบบ

โดยปกติแล้วฝ้า ก็คือปื้นดำๆ ที่เกิดบริเวณโหนกแก้ม หน้าผาก จมูก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สัมผัสกับแสงแดดได้ง่าย ฝ้าเกิดจากหลายสาเหตุ 1.แสงแดด 2.ฮอร์โมน การใช้ยาคุม 3.ความเครียด 4.แพ้ยา โดยสาเหตุเหล่านี้จะทำให้การทำงานของเซลล์เม็ดสีและเซลล์ผิวหนังของบริเมณใกล้เคียง ผิดปกติ เดิมเราจะแบ่งลักษณะของฝ้า โดยใช้ความลึกเป็นตัวแบ่ง โดยฝ้าตื้นก็จะมีลักษณะสีที่อ่อนกว่า เป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีขอบเขตชัดเจน ส่วนฝ้าลึกก็จะมีสีเข้มลักษณะดำและขอบเขตไม่ชัดเจน แต่โดยทั่วไปคนที่มีฝ้าก็มักจะมีทั้ง…