เจลล้างมือสะอาดได้ เลือกใช้ให้เป็น!!

เจลล้างมือสะอาดได้ เลือกใช้ให้เป็น!!

เล็บขบ (Ingrown Toenail) คือ ภาวะที่เล็บงอกหรือทิ่มเข้าไปที่บริเวณผิวหนังปลายเล็บ ซึ่งจะพบว่าเกิดได้บ่อยกับนิ้วเท้าโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้า

End of content

End of content