News

123

13 Sep: รวมความรู้ โรคเชื้อราที่เล็บ อ่านแล้ว เข้าใจเคลียร์!

  รวมความรู้ โรคเชื้อราที่เล็บ อ่านแล้ว เข้าใจเคลียร์!    จากความชื้นในการใส่รองเท้าและไม่รักษาความสะอาด เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้ที่เล็บเท้า     เชื้อราที่เล็บ Fungal Nail Infection เป็นโรคที่พบเห็นได้ทั่วไป และ ติดต่อได้ผ่านการสัมผัส เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ โดยสามารถเกิดได้ทั้งในเล็บมือและเล็บเท้า…

nail

20 May: รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน อาการเล็บเปลี่ยนสี ผิดรูป เล็บเปราะ หรือคันหรือเจ็บบริเวณเล็บ พบจุดสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณปลายเล็บ และมีเชื้อรา อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณเป็นโรคเชื้อราที่เล็บ   โรคเชื้อราที่เล็บ หมายถึง โรคที่พบเห็นได้ทั่วไป ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ โดยเกิดได้ทั้งในเล็บมือ และ เล็บเท้า…

02 Apr: โรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis)

การติดเชื้อราที่เล็บ จะพบเล็บหนาตัวขึ้น มีขุยหนาใต้เล็บ มีสีเล็บที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเล็บแยกตัวออกมาจากฐานเล็บ และเห็นเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้เล็บ และจะมีโรคที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับการติดเชื้อราที่เล็บ แต่ไม่ได้เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ ดังนั้นการยืนยันการวินิจฉัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเล็บที่มีความผิดปกติอาจไม่ได้เกิดจากเชื้อราเสมอไป ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องรับประทานยาโดยไม่มีความจำเป็น จนเกิดผลข้างเคียงจากยาตามมาได้ โดยการวินิจฉัยเชื้อราที่เล็บนั้น อาศัยการตรวจร่างกาย การขูดขุยจากเล็บไปตรวจหาเชื้อรา การเพาะเชื้อรา (เนื่องจากเชื้อราบางประเภทมักเป็นเชื้อที่ดื้อต่อการรักษา) การรักษาเชื้อราที่เล็บต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหรืออาจเป็นปี แพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อยืนยันการวินิจฉัย…