News

02 Apr: เล็บบาง เล็บเปราะ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

เล็บเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่เรียกว่า เคราติน มีหน้าที่ในการปกป้อง ปลายนิ้วและปลายเท้า โดยเล็บบาง เล็บเปราะ (onychoschizia) สามารถพบได้ในผู้หญิง 27%สาเหตุเกิดจาก ความแห้ง ล้างมือบ่อย สัมผัสสารเคมีเป็นประจำ อายุ ขาดสารอาหาร โลหิตจาง ขาดวิตามิน โรคไทรอยด์ต่ำ โรคของเส้นเลือดปลายนิ้วสการรักษารักษาตามสาเหตุ ร่วมกับหลีกเลี่ยงสารเคมีและน้ำ ทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณเล็บ…

stop ingrown nails

07 May: อวสานเล็บขบไม่ต้องถอดเล็บ ‼ รักษาเล็บขบโดย แพทย์เฉพาะทาง

อวสารเล็บขบไม่ต้องถอดเล็บ ‼ รักษาเล็บขบโดย แพทย์เฉพาะทาง.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของเล็บขบโดยเฉพาะสาวๆ อย่ามัวทนปวดทรมานเลยนะคะ มาปรึกษาและรักษากับเราได้