รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

Share on facebook
Share on twitter

รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

อาการเล็บเปลี่ยนสี ผิดรูป เล็บเปราะ หรือคันหรือเจ็บบริเวณเล็บ พบจุดสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณปลายเล็บ และมีเชื้อรา อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณเป็นโรคเชื้อราที่เล็บ

โรคเชื้อราที่เล็บ หมายถึง
โรคที่พบเห็นได้ทั่วไป ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ โดยเกิดได้ทั้งในเล็บมือ และ เล็บเท้า แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่เล็บเท้ามากกว่า ด้วยความอบอุ่นและความชื้นจากาการใส่รองเท้าที่เป็นปัจจัยทำให้เชื้อราก่อตัวขึ้น รวมถึงบริเวณนิ้วเท้ามีการหมุนเวียนของเลือดน้อยกว่านิ้วมือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เดินทางมากับเลือดตรวจจับและกำจัดเชื้อโรคได้ยาก

การวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ
อาการบ่งชี้ โรคเชื้อราที่เล็บ เปลี่ยนสี เล็บผิดรูป เล็บเปราะ หรือคันผิวหนังบริเวณเล็บ อาจมีสาเหตุจากโรคทางผิวหนังชนิดอื่น หากพบว่าเล็บหรือผิวหนังมีความผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาทันที โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเล็บจะตรวจสอบและอาจขูดเศษเนื้อเยื่อใต้เล็บ หรือหน้าเล็บ เพื่อนำไปตรวจสอบหาชนิดของเชื้อราผ่านกล้องจุลทรรศน์หรืออาจตัดเล็บส่งตรวจ เพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการณ์ ซึ่งแต่ละชนิดของเชื้อก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันาเหตุของโรคเชื้อราที่เล็บ

เชื้อรา คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงแดด โดยมักอาศัยในบริเวณที่ชื้นและอุ่น  ด้วยมีขนาดที่เล็กมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และสามารถเข้าไปอาศัยในร่างกายได้ผ่านแผลขนาดเล็ก หรือ ร่องระหว่างเล็บและเนื้อเยื่อรองเล็บ  ซึ่งเชื้อราบางชนิดมีประโยชน์ แต่บางชนิดก็ให้เกิดโทษแก่ร่างกาย โดยเชื้อรากลุ่มหลักที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่เล็บได้แก่ เชื้อราชนิด Dermatophyte เป็นเชื้อราที่เล็บที่มีโอกาสเกิดกับทุกเพศทุกวัย โดยปัจจัยหรือพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อราที่เล็บ ได้แก่

**การไม่รักษาความสะอาดของเท้า หรือ เดินเท้าเปล่านื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง
**เชื้อราในเล็บเท้า อาจติดไปยังเล็บมือได้ หากผู้ป่วยใช้มือเกา หรือ สัมผัสกับเท้าบริเวณที่เป็นโรค
**เป็นโรคน้ำกัดเท้า ที่เกิดจากเชื้อราบนผิวหนังบริเวณนิ้วเท้า ซึ่งเชื้อราอาจลุกลามจากบริเวณนิ้วเท้ามาที่เล็บเท้าได้ หากยังคงเป็นโรคน้ำกัดเท้า
**เป็นโรคเฉพาะอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
**มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ
**สวมรองเท้าที่คับหรืออับชื้น
**มีแผลบริเวณเล็บนิ้วมือ และ เล็บนิ้วเท้า
**การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น รองเท้า ถุงเท้า และผ้าเช็ดตัว

อาการของโรคเชื้อราที่เล็บ
ระยะแรก ๆ อาจจะยังไม่ทันสังเกตได้ถึงอาการป่วย หรือ ความผิดปกติที่เกิดกับเล็บ โดยปกติจะเริ่มแสดงออกมาเมื่อมีเชื้อราเริ่มขยายตัว โดยจะเกิดจากตรงขอบเล็บก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายไปยังกลางเล็บ เกิดขึ้นได้ทั้งเล็บมือเล็บเท้า โดยมีเล็กที่ติดเชื้อราประมาณ 1-3 เล็บ ส่วนอาการมีดังนี้
**เล็บเปลี่ยนสี  —  เล็บของผู้ป่วยอาจเปลี่ยนเป็นสีขาว สีเหลือง สีดำ หรือ สีเขียว
**เล็บหนา หรือ ผิดรูป – เล็บผู้ป่วยอาจมีรูปร่างผิดปกติ ทำให้ยากต่อการตัดแต่งเล็บได้อีก
**อาการเจ็บที่เล็บ – จะมีอาการเจ็บบริเวณที่ติดเชื้อราเมื่อกดไปแรง ๆ
**เล็บเปราะ – เล็บที่ติดเชื้อราจะเปราะและแตกง่าย
**คันผิวหนังบริเวณเล็บ – ผิวหนังบริเวณเล็บที่ติดเชื้อรา อาจเกิดอาการคัน แดง บวม
เป็นเชื้อราบริเวณง่ามนิ้ว และฝ่าเท้ามีอาการคันเป็นผื่น มีตุ่มน้ำใส

การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ
โรคเชื้อราที่เล็บ สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจพิจารณาให้ยาทาและยารับประทานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดของเล็บเป็นหลักด้วย ทั้งนี้หากมีอาการอื่นร่วม เช่น อาการบวม แดงบริเวณเล็บ เดินลำบาก หรือ เล็บผิดรูป หรือมีโรคประจำตัวอยู่ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด  ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันโรคเชื้อราที่เล็บอาจจะลุกลามได้

การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำได้ตามวิธีหลัก ๆ ได้แก่
**การถอดเล็บ – จะรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยแพทย์อาจแนะนำให้ถอดเล็บ ควบคู่ไปกับการทานยาต้านเชื้อรา
**การใช้ยาทานต้านเชื้อรา – โดยส่วนใหญ่แพทย์จะให้รับประทานต้านเชื้อราทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาต้านเชื้อราอาจมีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ทำให้ปวดหัว รู้สึกคัน ท้องร่วง เป็นต้น
**การใช้ยาทาเฉพาะที่ – ผู้ป่วยจะได้ยาทาสำหรับใช้ภายนอก มีทั้งแบบที่เป็นสารละลาย และ ยาทาเคลือบเล็บ โดยทาลงบนเล็บที่มีเชื้อรา
**การรักษาทางเลือกใหม่ – ปัจจุบันมีงานวิจัยในการศึกษาวิธีการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยวิธีใหม่ ๆ เช่น การใช้อัลตร้าซาวด์, การใช้เลเซอร์ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จากการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ให้ข้อมูลเพียงพอต่อผลลัพธ์ในระยะยาว

การป้องกันโรคเชื้อราที่เล็บ
โดยทั่วไปสามารถป้องกันการติดเชื้อราที่เล็บได้ จากการลดปัจจัยดังนี้
**หลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่าบนพื้นที่ชื้น น้ำขัง เช่น ห้องอาบน้ำ สระว่ายน้ำ
**ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น
**สวมรองเท้าและถุงเท้าจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อการระบายอากาศบริเวณเท้าได้ดี
**สวมรองเท้าที่ใส่แล้วกำลังพอดี ไม่คับจนเกินไป
**ใช้ถุงเท้าที่สะอาดอยู่เสมอ
**หากเป็นโรคน้ำกัดเท้า ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา ป้องกันเชื้อราลุกลาม

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเชื้อราที่เล็บ
สำหรับผู้ป่วยเชื้อราที่เล็บรุนแรง อาจมีความเป็นไปได้ที่เล็บอาจไม่กลับมาในสภาพปกติ นอกจากนั้นผู้ป่วยเชื้อราที่เล็บที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำพวกที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งปกติการไหลเวียนเลือดและการรับรู้จากเส้นประสาทที่เท้ามักลดลง เชื้อราในเล็บเท้าอาจแพร่กระจายก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงบริเวณเท้าได้

หากท่านใดมีอาการ โรคเชื้อราที่เล็บ และอยากรักษาให้หายขาด เข้ามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทาง ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส.   เราสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ให้มีอาการกลับมาอีกต่อไป

ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษาเล็บ เล็บขบ ขอบเล็บอักเสบ รวมถึงรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนังที่เน้นความโดดเด่นในการรักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ ทางศูนย์แพทย์เฉพาะทางของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านโรคผิวหนัง โรคผม เล็บ ผิวหนังให้แก่ท่าน และพร้อมบริการท่านด้วยความรักและความห่วงใยท่านเป็นพิเศษ ขอเพียงท่านติดต่อเข้ามาหาเราที่เบอร์โทรศัพท์ 02-005-5552 หรือ ดูรายละเอียดบนแฟนเพจของเราได้ https://www.facebook.com/SevenPlusClinic
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส
ศูนย์รักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ
https://goo.gl/maps/czdiMi4GzERHFTGk9
โทร 02-005-5552
มือถือ 094-924-2294

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เน้นความโดดเด่นในการ
รักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ
อดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามา จบจากอเมริกา และเกาหลี

เนื้อหาล่าสุด

ติดตาม