รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

รวมโรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน
.
อาการเล็บเปลี่ยนสี ผิดรูป เล็บเปราะ หรือคันหรือเจ็บบริเวณเล็บ พบจุดสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณปลายเล็บ และมีเชื้อรา อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณเป็นโรคเชื้อราที่เล็บ

โรคเชื้อราที่เล็บ หมายถึง
โรคที่พบเห็นได้ทั่วไป ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ โดยเกิดได้ทั้งในเล็บมือ และ เล็บเท้า แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่เล็บเท้ามากกว่า ด้วยความอบอุ่นและความชื้นจากาการใส่รองเท้าที่เป็นปัจจัยทำให้เชื้อราก่อตัวขึ้น รวมถึงบริเวณนิ้วเท้ามีการหมุนเวียนของเลือดน้อยกว่านิ้วมือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เดินทางมากับเลือดตรวจจับและกำจัดเชื้อโรคได้ยาก
.
การวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ
อาการบ่งชี้ โรคเชื้อราที่เล็บ เปลี่ยนสี เล็บผิดรูป เล็บเปราะ หรือคันผิวหนังบริเวณเล็บ อาจมีสาเหตุจากโรคทางผิวหนังชนิดอื่น หากพบว่าเล็บหรือผิวหนังมีความผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาทันที โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเล็บจะตรวจสอบและอาจขูดเศษเนื้อเยื่อใต้เล็บ หรือหน้าเล็บ เพื่อนำไปตรวจสอบหาชนิดของเชื้อราผ่านกล้องจุลทรรศน์หรืออาจตัดเล็บส่งตรวจ เพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการณ์ ซึ่งแต่ละชนิดของเชื้อก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันาเหตุของโรคเชื้อราที่เล็บ
เชื้อรา คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงแดด โดยมักอาศัยในบริเวณที่ชื้นและอุ่น  ด้วยมีขนาดที่เล็กมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และสามารถเข้าไปอาศัยในร่างกายได้ผ่านแผลขนาดเล็ก หรือ ร่องระหว่างเล็บและเนื้อเยื่อรองเล็บ  ซึ่งเชื้อราบางชนิดมีประโยชน์ แต่บางชนิดก็ให้เกิดโทษแก่ร่างกาย โดยเชื้อรากลุ่มหลักที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่เล็บได้แก่ เชื้อราชนิด Dermatophyte เป็นเชื้อราที่เล็บที่มีโอกาสเกิดกับทุกเพศทุกวัย โดยปัจจัยหรือพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อราที่เล็บ ได้แก่
**การไม่รักษาความสะอาดของเท้า หรือ เดินเท้าเปล่านื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง
**เชื้อราในเล็บเท้า อาจติดไปยังเล็บมือได้ หากผู้ป่วยใช้มือเกา หรือ สัมผัสกับเท้าบริเวณที่เป็นโรค
**เป็นโรคน้ำกัดเท้า ที่เกิดจากเชื้อราบนผิวหนังบริเวณนิ้วเท้า ซึ่งเชื้อราอาจลุกลามจากบริเวณนิ้วเท้ามาที่เล็บเท้าได้ หากยังคงเป็นโรคน้ำกัดเท้า
**เป็นโรคเฉพาะอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
**มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ
**สวมรองเท้าที่คับหรืออับชื้น
**มีแผลบริเวณเล็บนิ้วมือ และ เล็บนิ้วเท้า
**การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น รองเท้า ถุงเท้า และผ้าเช็ดตัว
.
อาการของโรคเชื้อราที่เล็บ
ระยะแรก ๆ อาจจะยังไม่ทันสังเกตได้ถึงอาการป่วย หรือ ความผิดปกติที่เกิดกับเล็บ โดยปกติจะเริ่มแสดงออกมาเมื่อมีเชื้อราเริ่มขยายตัว โดยจะเกิดจากตรงขอบเล็บก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายไปยังกลางเล็บ เกิดขึ้นได้ทั้งเล็บมือเล็บเท้า โดยมีเล็กที่ติดเชื้อราประมาณ 1-3 เล็บ ส่วนอาการมีดังนี้
**เล็บเปลี่ยนสี  —  เล็บของผู้ป่วยอาจเปลี่ยนเป็นสีขาว สีเหลือง สีดำ หรือ สีเขียว
**เล็บหนา หรือ ผิดรูป – เล็บผู้ป่วยอาจมีรูปร่างผิดปกติ ทำให้ยากต่อการตัดแต่งเล็บได้อีก
**อาการเจ็บที่เล็บ – จะมีอาการเจ็บบริเวณที่ติดเชื้อราเมื่อกดไปแรง ๆ
**เล็บเปราะ – เล็บที่ติดเชื้อราจะเปราะและแตกง่าย
**คันผิวหนังบริเวณเล็บ – ผิวหนังบริเวณเล็บที่ติดเชื้อรา อาจเกิดอาการคัน แดง บวม
เป็นเชื้อราบริเวณง่ามนิ้ว และฝ่าเท้ามีอาการคันเป็นผื่น มีตุ่มน้ำใส
.
การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ
โรคเชื้อราที่เล็บ สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจพิจารณาให้ยาทาและยารับประทานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดของเล็บเป็นหลักด้วย ทั้งนี้หากมีอาการอื่นร่วม เช่น อาการบวม แดงบริเวณเล็บ เดินลำบาก หรือ เล็บผิดรูป หรือมีโรคประจำตัวอยู่ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด  ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันโรคเชื้อราที่เล็บอาจจะลุกลามได้
.

การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำได้ตามวิธีหลัก ๆ ได้แก่
**การถอดเล็บ – จะรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยแพทย์อาจแนะนำให้ถอดเล็บ ควบคู่ไปกับการทานยาต้านเชื้อรา
**การใช้ยาทานต้านเชื้อรา – โดยส่วนใหญ่แพทย์จะให้รับประทานต้านเชื้อราทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาต้านเชื้อราอาจมีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ทำให้ปวดหัว รู้สึกคัน ท้องร่วง เป็นต้น
**การใช้ยาทาเฉพาะที่ – ผู้ป่วยจะได้ยาทาสำหรับใช้ภายนอก มีทั้งแบบที่เป็นสารละลาย และ ยาทาเคลือบเล็บ โดยทาลงบนเล็บที่มีเชื้อรา
**การรักษาทางเลือกใหม่ – ปัจจุบันมีงานวิจัยในการศึกษาวิธีการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยวิธีใหม่ ๆ เช่น การใช้อัลตร้าซาวด์, การใช้เลเซอร์ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จากการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ให้ข้อมูลเพียงพอต่อผลลัพธ์ในระยะยาว
.
การป้องกันโรคเชื้อราที่เล็บ
โดยทั่วไปสามารถป้องกันการติดเชื้อราที่เล็บได้ จากการลดปัจจัยดังนี้
**หลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่าบนพื้นที่ชื้น น้ำขัง เช่น ห้องอาบน้ำ สระว่ายน้ำ
**ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น
**สวมรองเท้าและถุงเท้าจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อการระบายอากาศบริเวณเท้าได้ดี
**สวมรองเท้าที่ใส่แล้วกำลังพอดี ไม่คับจนเกินไป
**ใช้ถุงเท้าที่สะอาดอยู่เสมอ
**หากเป็นโรคน้ำกัดเท้า ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา ป้องกันเชื้อราลุกลาม
.
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเชื้อราที่เล็บ
สำหรับผู้ป่วยเชื้อราที่เล็บรุนแรง อาจมีความเป็นไปได้ที่เล็บอาจไม่กลับมาในสภาพปกติ นอกจากนั้นผู้ป่วยเชื้อราที่เล็บที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำพวกที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งปกติการไหลเวียนเลือดและการรับรู้จากเส้นประสาทที่เท้ามักลดลง เชื้อราในเล็บเท้าอาจแพร่กระจายก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงบริเวณเท้าได้
หากท่านใดมีอาการ โรคเชื้อราที่เล็บ และอยากรักษาให้หายขาด เข้ามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทาง ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส.   เราสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ให้มีอาการกลับมาอีกต่อไป
.
ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษาเล็บ เล็บขบ ขอบเล็บอักเสบ รวมถึงรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนังที่เน้นความโดดเด่นในการรักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ ทางศูนย์แพทย์เฉพาะทางของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านโรคผิวหนัง โรคผม เล็บ ผิวหนังให้แก่ท่าน และพร้อมบริการท่านด้วยความรักและความห่วงใยท่านเป็นพิเศษ ขอเพียงท่านติดต่อเข้ามาหาเราที่เบอร์โทรศัพท์ 02-005-5552 หรือ ดูรายละเอียดบนแฟนเพจของเราได้ https://www.facebook.com/SevenPlusClinic
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส
ศูนย์รักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ
https://goo.gl/maps/czdiMi4GzERHFTGk9
โทร 02-005-5552
มือถือ 094-924-2294

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เน้นความโดดเด่นในการ
รักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ
อดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามา จบจากอเมริกา และเกาหลี

เนื้อหาล่าสุด

ติดตาม