หูดคืออะไร

หูดคือ การติดเชื้อไวรัส HPV (human papilloma virus) ที่ติดบริเวณผิวหนัง โดยการสัมผัส ผ่านคน ผ่านสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสนี้อยู่

โดยหูดจะมีลักษณะเป็นตุ่มแข็ง พบได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย แต่มักพบที่มือและเท้า เนื่องจากเป็นบริเวณที่มักมีการสัมผัสกับสิ่งอื่น พบในเด็กและวัยรุ่นมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยตุ่มมักโตเร็ว

การรักษาหูด
การใช้ยาที่มีส่วนผสมของกรด salicylic acid แต้มบริเวณที่เป็นหูด แต่ต้องแต้มหลายครั้งเป็นเวลานาน
การใช้ LASER หรือเครื่องจี้ไฟฟ้า (electrocauterization) รักษาหูดซึ่งเป็นวิธีรักษาหูดที่ได้ผลดี ทำเพียง 1-2 ครั้งก็หายขาด

โดยแพทย์แนะนำให้รีบมารักษาหูด เนื่องจากหากหูดยังมีขนาดเล็กจะรักษาได้ง่าย และใช้เวลาในการดูแลแผลสั้นกว่า และลดการแพร่กระจายของเชื้อหูด