เมื่อเล็บ ขาดสารอาหาร จะเกิดอะไรขึ้น!

เมื่อเล็บขาดสารอาหารจะเกิดอะไรขึ้น!  จุดสีขาว ๆ หรือที่เราเรียกกันว่า ดอกเล็บ ดอกขาว ๆ ขึ้นที่เล็บ สาเหตุเป็นเพราะ เล็บขาดสารอาหาร การบาดเจ็บ การติดเชื้อราที่เล็บ ไม่ทานผัก หรือ ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่

เล็บขาดสารอาหาร สัญญาณของโรคใด
เมื่อเล็บขาดสารอาหาร เล็บจะมีรอยสีขาว หรือเป็นจุด เป็นเส้นสีขาว หรือเล็บเป็นดอกที่เราเห็นกันเรียกว่า Apparent leukonychia ซึ่งเกิดบริเวณที่เนื้อเยื่อใต้เล็บ ลักษณะการเกิดจุดขาว ๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.เล็บมีเส้นสีขาวแนวขวางสลับสีชมพู (Muehrcke’s nails)
เล็บจะมีเส้นสีขาวพาดในแนวขวาง โดยมีสีขาวสลับกับสีชมพูบริเวณเล็บ ซึ่งส่วนมากพบในผู้ป่วยที่มีระดับโปรตีน (albumin) ในเลือดต่ำ ซึ่งมักพบในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการทำงานของตับ

2.เล็บเป็นสีขาว แต่มีปลายสุดของเล็บสีชมพู (Terry’s nails)
เล็บเป็นสีขาว แต่มีปลายสุดของเล็บสีชมพู อาจพบในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ

3.เล็บเป็นสีขาวครึ่งหนึ่ง ส่วนปลายเล็บอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีชมพู (Lindsay nails / Half and half nails)
เล็บจะมีลักษณะเห็นเป็นสีขาวกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเล็บ และที่ปลายเล็บอีกครึ่งหนึ่งมีสีชมพูไปจนถึงแดงเข้ม สามารถพบลักษณะแบบนี้ได้ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

นอกจากสภาพดอกเล็บ จะบ่งบอกโรคต่างๆแล้ว สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดดอกเล็บ อาจเกิดจากภาวะเล็บขาดสารอาหารอื่นๆด้วย เช่น ถ้าขาดธาตุเหล็กจะทำให้เล็บมีลักษณะซีด หรือ ถ้าขาดแคลเซียมจะทำให้เล็บมีลักษณะจุดขาว ๆ ตามแนวขวาง ถ้าขาดธาตุสังกะสี อาจทำให้เล็บมีลักษณะเปราะ เกิดร่องตามขวางของเล็บได้

โรคดอกเล็บคืออะไร
ดอกเล็บเป็นจุดหรือขีด เส้นสีขาวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบนเล็บ  ส่วนใหญ่มาจากการบาดเจ็บเล็กน้อย ตัวดอกเล็บอาจเป็นตัวบ่งชี้ สุขภาพภายในร่างกาย หรือการมีโรคเรื้อรังต่างๆ มีภาวะเล็บขาดสารอาหาร

ดอกเล็บเกิดได้ในหลายลักษณะ จุดเล็ก ๆ เหมือนรอยปากกา  เส้นหนาจุดขนาดใหญ่ โดยจะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บบริเวณเล็บมือ ที่อาจทำให้เกิดดอกเล็บที่มีลักษณะเป็นจุดสีขาวขนาดใหญ่กลางเล็บ หรือจุดหลายจุดกระจายทั่วเล็บ ทั้งนี้รูปร่างหรือลักษณะของดอกเล็บจะไม่เหมือนกัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดดอกเล็บ
ในความคิดของคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าดอกเล็บเกิดจากการขาดสารอาหารไม่ครบถ้วน แต่ทางการแพทย์ ดอกเล็บอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้
**การบาดเจ็บ – ดอกเล็บมักเกิดขึ้นบริเวณฐานเล็บหรือแผ่นเล็บ ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเล็ก ๆ เช่น ถูกของหนักหล่นทับเล็บ ถูกประตูหนีบ หรือ ทำเล็บบ่อยเกินไปก็อาจสร้างแรงกดให้เนื้อเยื่อรองเล็บหรือฐานเล็บเสียหายได้ บางรายเกิดขึ้นหลังจากการบาดเจ็บ แต่เมื่อเล็บยาวขึ้นก็สามารถตัดเล็บส่วนที่เป็นดอกเล็บออกได้ และเล็บใหม่ก็จะงอกมาตามปกติ

**การติดเชื้อราที่เล็บ – เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ โดยชนิดที่เกิดได้บ่อย ได้แก่ชนิดที่เกิดกับแผ่นเล็บด้านบนจากการติดเชื้อราบางกลุ่ม บางส่วนอาจขยายไปยังฐานเล็บ

**อาการแพ้ – บางคนเกิด ดอกเล็บจากสาเหตุอื่น ๆ แต่พบได้ค่อนข้างน้อยเช่น การใช้ยาบางชนิด ยาเคมีบำบัด ได้รับสารพิษหรือโลหะหนักบางชนิด สารตะกั่ว สารหนู หรือ โรคบางอย่างของร่างกาย เช่นโรคปอด โรคหัวใจวาย หรือ โรคไตเรื้อรัง

การป้องกันการเกิดดอกเล็บ
อาการดอกเล็บในแต่ละคนเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้นควรรักษาตามสาเหตุ ร่วมกับ การรักษาสุขอนามัยของเล็บเบื้องต้น ดังนี้
-ไม่กัดเล็บ ไม่ใช้มือฉีกเล็บหรือหนังหุ้มด้านข้างเล็บออก เพราะจะทำให้เล็บเกิดความเสียหาย
-ดูแลทำความสะอาดมือและเล็บอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรปล่อยให้เปียกชื้น
-ควรเล็มหนังข้างเล็บที่เป็นส่วนเกินออก ซึ่งควรตัดเล็บหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ ๆ เพราะเล็บจะนิ่มมากกว่าปกติ
-ผู้ที่มีปัญหาเล็บเปราะบางควรหมั่นทาโลชั่นบำรุงมือและเล็บอย่างสม่ำเสมอ
-หลีกเลี่ยงการใช้ยาทาเล็บ ยาล้างเล็บ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรปล่อยให้เล็บมือได้พักบ้าง
-รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบถ้วน จะช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหารได้อย่างดี

การรักษาอาการดอกเล็บ รักษาตามสาเหตุ ซึ่งต้องพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง
1.ควรหลีกเลี่ยงยาและสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการแพ้
   2.กำจัดเชื้อราโดยยาต้านเชื้อรา
   3.การเลือกรับประทานอาหาร
หากต้องการให้เล็บคุณแข็งแรง ไม่เกิดดอกเล็บ ก็ควรบำรุงตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกด้วยการเลือกสารอาหารที่ประกอบด้วย วิตามินบี 12, วิตามินบี 9, ธาตุเหล็ก, แมกนีเซียม, โปรตีน, วิตามินซี, สังกะสี และกรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นต้น

เมื่อเล็บได้รับการปฏิบัติอย่างถูกวิธี หมั่นเติมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อเล็บ หลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะก่อให้เกิดดอกเล็บ เล็บของคุณก็จะสวยงามและแข็งแรง
หากท่านใดมีอาการ ของโรคดอกเล็บ เล็บขาดสารอาหาร และอยากปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาเฉพาะทางที่ถูกวิธีได้ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส.   เราสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ให้มีอาการกลับมาอีกต่อไป

ที่ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษาเล็บ เล็บขบ ขอบเล็บอักเสบ รวมถึงรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนังที่เน้นความโดดเด่นในการรักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ ทางศูนย์แพทย์เฉพาะทางของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านโรคผิวหนัง โรคผม เล็บ ผิวหนังให้แก่ท่าน และพร้อมบริการท่านด้วยความรักและความห่วงใยท่านเป็นพิเศษ ขอเพียงท่านติดต่อเข้ามาหาเราที่เบอร์โทรศัพท์ 02-005-5552 หรือ ดูรายละเอียดบนแฟนเพจของเราได้ https://www.facebook.com/SevenPlusClinic
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เซเว่น พลัส
ศูนย์รักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ
https://goo.gl/maps/czdiMi4GzERHFTGk9
โทร 02-005-5552
มือถือ 094-924-2294
Line id: @sevenplusclinic

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เน้นความโดดเด่นในการ
รักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ
อดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามา จบจากอเมริกา และเกาหลี

เนื้อหาล่าสุด

ติดตาม