เล็บบาง เล็บเปราะ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

เล็บเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่เรียกว่า เคราติน มีหน้าที่ในการปกป้อง ปลายนิ้วและปลายเท้า โดยเล็บบาง เล็บเปราะ (onychoschizia) สามารถพบได้ในผู้หญิง 27%
สาเหตุเกิดจาก ความแห้ง ล้างมือบ่อย สัมผัสสารเคมีเป็นประจำ อายุ ขาดสารอาหาร โลหิตจาง ขาดวิตามิน โรคไทรอยด์ต่ำ โรคของเส้นเลือดปลายนิ้วส
การรักษา
รักษาตามสาเหตุ ร่วมกับหลีกเลี่ยงสารเคมีและน้ำ ทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณเล็บ ทานวิตามินเสริม