โรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis)

การติดเชื้อราที่เล็บ จะพบเล็บหนาตัวขึ้น มีขุยหนาใต้เล็บ มีสีเล็บที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเล็บแยกตัวออกมาจากฐานเล็บ และเห็นเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้เล็บ
และจะมีโรคที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับการติดเชื้อราที่เล็บ แต่ไม่ได้เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ ดังนั้นการยืนยันการวินิจฉัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเล็บที่มีความผิดปกติอาจไม่ได้เกิดจากเชื้อราเสมอไป ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องรับประทานยาโดยไม่มีความจำเป็น จนเกิดผลข้างเคียงจากยาตามมาได้
โดยการวินิจฉัยเชื้อราที่เล็บนั้น อาศัยการตรวจร่างกาย การขูดขุยจากเล็บไปตรวจหาเชื้อรา การเพาะเชื้อรา (เนื่องจากเชื้อราบางประเภทมักเป็นเชื้อที่ดื้อต่อการรักษา)
การรักษาเชื้อราที่เล็บต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหรืออาจเป็นปี แพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และประเมินปัจจัยอื่น ๆ เช่น โรคประจำตัว ยาที่รับประทานประจำ เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เน้นความโดดเด่นในการ
รักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ
อดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามา จบจากอเมริกา และเกาหลี

เนื้อหาล่าสุด

ติดตาม